Bjerringbro Elværks historie

Vores historie går mere end 100 år tilbage - og vores fremtid strækker sig til »kassen« er tom, og hele vores formue er brugt på bæredygtige projekter i Bjerringbro.

Bjerringbro by fik elektricitet i 1908, hvor fabrikant I. C. Thestrup, Gullev, og fabrikant F. L. Hansen, Holstebro, gik sammen om at starte et elektricitetsværk i Bjerringbro. De to producerede og solgte elektri​citet til byens beboere og virksomheder frem til 1917, hvor der blev oprettet et interessentskab, der overtog det private værk for 36.000 kr.

Værket havde til huse i den bygning, der nu er lavet om til Ungdommens Hus ved Storegades sydside op mod jernbanen.​ I 1924 gik værkets maskine i stykker, og man undersøgte mulighederne for at købe strøm hos EGO, et selskab der stod for strømforsyningen i oplandet, men resultatet blev, at der blev bygget ny maskinhal på          Rosse​nsgade, og her blev installeret en ny Ho​leby dieselmotor. Investeringen var samlet på 100.000 kr., og så var værket klar til levering af strøm igen.

I 1930 var det på grund af udviklingen igen nødvendigt at udvide kapaciteten, og man skulle købe en ny motor, men i stedet blev det vedtaget at købe en omformer, så man kunne få strøm fra E​GO.
Efter nye love om elforsyning skelnes der i dag om forsyningsselskaber og netselskaber. Forsyningsselskab er det selskab, der leverer elektriciteten, og netselskabet er det selskab, der har pligt til at sørge for, at elnettet er i orden til at levere strøm til forbrugerne.​

Den 1. april 2016 blev engros-modellen indført, og det betyder, at Bjerringbro Elværk ikke kunne fortsætte som hidtil, og derfor blev virksomheden i 2016 solgt til EnergiMidt - nu Norlys - for 15 mio kr.

Det betyder, at al henvendelse om el-leverance for fremtiden skal ske til Norlys, tlf. 70 11 50 00.